WITAMY PO WAKACJACH

Zapraszamy do przedszkola od dnia 1. września 2015 r. od godz. 6 30.

 

Dzieci prosimy przyprowadzić najpóźniej do godz. 9 00.

 

Prosimy o dostarczenie nauczycielowi w grupie wypełnionej karty dziecka  karta_dziecka1.docx zawierajacej aktualne dane, w tym telefony kontaktowe.

 

W przypadku, gdy dziecko będzie odbierane przez inną niż rodzic osobę dorosłą należy dostarczyć upoważnienie do odbioru dziecka upowaznienie_do_odbioru_dziecka1.doc


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w pozostałych zakładkach naszej strony.