ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO

w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany, zgodnie z harmonogramem, dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno, dla których organ prowadzący ustalił przerwę w funkcjonowaniu.
 2. Warunkiem zgłoszenia na dyżur wakacyjny jest złożenie w przedszkolu dyżurującym Karty zapisu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego.
 3. Przedszkole macierzyste potwierdza uczęszczanie dziecka w roku szkolnym 2022/2023 przez ostemplowanie Karty zapisu oraz podpis uprawnionego pracownika.
 4. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, z zachowaniem zasady, że pierwszeństwo w naborze na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie mają dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola nr 3 w Piasecznie.
 5. Terminy składania kart zapisu i dokonywania opłat, dla rodziców dzieci mających pierwszeństwo w naborze na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie, określa załącznik nr 3 do Zarządzenia w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego.
 6. Ustalono następujące terminy składania kart zapisu i dokonywania opłat dla rodziców dzieci z pozostałych przedszkoli prowadzonych przez gminę Piaseczno:
  • składanie kart zapisu – 29 maja – 09 czerwca 2023 r.;
  • dokonywania opłat – 29 maja -15 czerwca 2023, po otrzymaniu w przedszkolu dyżurującym nr rachunku i indywidualnego tytułu przelewu.
 1. Jeżeli dziecko korzysta z dyżuru wakacyjnego w więcej niż jednym przedszkolu, należy wypełnić i złożyć Kartę zapisu do każdego z nich.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest terminowe dokonanie opłaty za wyżywienie na rachunek bankowy przedszkola dyżurującego wraz z podaniem indywidualnego tytułu przelewu.
 3. Przez terminowe dokonanie opłaty rozumie się datę uznania opłaty za wyżywienie na rachunku bankowym przedszkola dyżurującego.
 4. Brak uiszczenia opłaty we wskazanych terminach oznacza rezygnację z miejsca.
 5. Przyjęcie na dyżur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonych terminów, może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.
 6. Wysokość opłat:
  • opłata z wyżywienie – iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 13 zł., (10 dni x 13 zł. = 130 zł.), płatne w wyznaczonym terminie przed dyżurem wakacyjnym. Rezygnacja z dyżuru, bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty;
  • opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez przedszkole, wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.
 1. Ewidencja godzin pobytu dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego prowadzona jest w formie papierowej przez wskazanego pracownika przedszkola.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 3 W PIASECZNIE ZGŁASZANYCH NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA NR 3 W PIASECZNIE

w związku z pierwszeństwem w naborze

Terminy składania kart zapisu do Przedszkola nr 3 w Piasecznie: 22 maja – 26 maja 2023 r.

Terminy wnoszenia opłat: 22 maja – 26 maja 2023 r. po złożeniu karty zapisu i otrzymaniu nr rachunku bankowego oraz indywidualnego tytułu przelewu.

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Okres dyżuru

Miejsce dyżuru

03.07. – 14.07.2023

Przedszkole nr  8

ul. Księcia Józefa 19

05-500 Piaseczno

7 oddz.

Przedszkole Nr 5

ul. Jana Pawła II 55

05 – 500 Piaseczno

11 oddz.

Przedszkole nr 9

ul. Przesmyckiego 100/101

05-500 Piaseczno

3 oddz.

17.07 – 28.07. 2023

Przedszkole nr 3

ul. Jaworowa 4

05-500 Piaseczno

3 oddz.

Przedszkole Nr 2

ul. Longinusa 25

05 - 501 Piaseczno

4 oddz.

Przedszkole Nr 11

ul. Nefrytowa 14

05 - 500 Piaseczno

6 oddz.

31.07 – 11.08.2023

Przedszkole Nr 1

ul. Kauna 4

05-500 Piaseczno

6 oddz.

Przedszkole nr 7

ul. Młodych Wilcząt 7

05-540 Zalesie Górne

5 oddz.

Przedszkole nr  10

ul. Nadarzyńska 54

05-500 Piaseczno

6 oddz.

14.08. – 29.08.2023

Przedszkole nr 6

ul. Parkowa 8

05-503 Głosków

5 oddz.

Przedszkole nr 4

ul. Fabryczna 13

05-500 Piaseczno

5 oddz.

Skip to content

Zapoznaj się z informacjami odnośnie Polityki Prywatności i plików cookies. więcej informacji

1. Przedszkole Nr 3, przy ul. Jaworowej 4, 05-501 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
2. Przedszkole nr 3 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Przedszkola nr 3wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
4. Przedszkole nr 3 używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu nr 3 jest Pani Aneta Dziewanowska adres e-mail do kontaktu: aneta@gmail.com
8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce Polityka Prywatności

zamknij