ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH
W PRZEDSZKOLU NR 3 W PIASECZNIE W OKRESIE LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

 

          1. Warunkiem zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze w okresie lipiec/sierpień jest uczęszczanie w roku szkolnym 2019/20 do Przedszkola Nr 1 w Piasecznie lub Przedszkola Nr 3 w Piasecznie oraz złożenie DEKLARACJI, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
          2. Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa,
           w godz. 7:30 – 16:30.
          3. Rodzic zobowiązany jest zapoznać się z ww. procedurą i stosować się do jej zapisów.
          4. Termin składania DEKLARACJI: od 01 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 w godz.:
           8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
          5. Dopuszcza się przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej DEKLARACJI wraz z załącznikami na adres e-mail: p3@przedszkolepodjaworem.pl w terminie wyznaczonym w pkt. 4 i złożenie oryginału w 1. dniu pobytu dziecka.
          6. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice złożyli w terminie Diagnozę potrzeb, dotyczącą korzystania z zajęć opiekuńczych w okresie lipiec-sierpień 2020 i dokonali w dniach 11.06.2020 r. – 19.06.2020 r. opłaty za wyżywienie na wskazany rachunek bankowy przedszkola.
          7. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym pkt. 6 terminie oznacza rezygnację z miejsca.
          8. Przyjęcie na zajęcia opiekuńcze dzieci innych niż wymienione w pkt. 6, może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.
          9. Wysokość opłat:

         – opłata za wyżywienie – iloczyn liczby zadeklarowanych dni pobytu w Przedszkolu i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 12 zł., płatne z góry;
         – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez Przedszkole, wg faktycznej liczby godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.

         10. Rezygnacja z miejsca lub nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty za wyżywienie.

      załącznik nr 2 do zarządzenia – Deklaracja_wakacje_2020

Skip to content

Zapoznaj się z informacjami odnośnie Polityki Prywatności i plików cookies. więcej informacji

1. Przedszkole Nr 3, przy ul. Jaworowej 4, 05-501 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
2. Przedszkole nr 3 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Przedszkola nr 3wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
4. Przedszkole nr 3 używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu nr 3 jest Pani Aneta Dziewanowska adres e-mail do kontaktu: aneta@gmail.com
8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce Polityka Prywatności

zamknij