Projekty edukacyjne

Przedszkole nr 3 organizuje pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole nr 3 realizuje program wychowania przedszkolnego  “Kocham przedszkole” – Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej – Mieszek.

Program_Kocham_przedszkole

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu nr 3 realizowane są następujące projekty edukacyjne:

 • WIELOZMYSŁOWE ĆWICZENIA UMYSŁU PRZEDSZKOLAKA

– to program własny, którym objęte są wszystkie dzieci naszego przedszkola stworzony w oparciu o metodę integracji sensorycznej i integracji bilateralnej. Bazą projektu są:  program B.Darlińskiej pod tym samym tytułem (met. integracji sensorycznej) oraz “Program szkolny” A.Danziell’a (met. integracji bilateralnej).

Projekt realizowany jest w formie codziennych ćwiczeń porannych doskonalących somatognozję i przetwarzanie międzypółkulowe,  wzmacniających poszczególne partie mięśni zgodnie z sekwencją rozwoju ruchowego dziecka. Drugim elementem programu są prowadzone  1 raz w tygodniu  “zajęcia ruchowe kierowane” realizowane przez nauczycieli w grupach. Ćwiczenia te stymulują rozwój sensoryczno-motoryczny dzieci w następujących obszarach:  reakcje posturalne, reakcje równoważne, obustronna koordynacja i sekwencyjność ruchu, stabilizacja obręczy barkowej, trening dotykowy, trening wodzenia oczami, trening słuchowy, rozpoznawanie smaków i zapachów, przekraczanie linii środka, integracja wzrokowo-ruchowa, integracja słuchowo-ruchowa, motoryka mała.

 • GRUPOWE PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

– to trwające 30-40 min ćwiczenia, którymi objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr3 w Piasecznie. Zawierają one trening bazowych funkcji słuchowych (wybór ćwiczeń z programu “Dobrze słyszę!”), ćwiczenia logorytmiczne oraz ćwiczenia funkcji prymarnych aparatu oro-facjalnego tj. prawidłowe oddychanie, odgryzanie, przełykanie oraz doskonalenie prawidłowej spoczynkowej pozycji języka. Zajęcia te realizowane są przez nauczycieli specjalistów: logopedę oraz nauczyciela nabywającego uprawnienia do prowadzenia terapii logopedycznej.

 • W RYTMIE NATURY: rok polski w przyrodzie, tradycji i zwyczajach, literaturze, muzyce i sztukach plastycznych:

Realizując projekt będziemy:

– obserwować przyrodę, tworzyć kalendarze przyrody, utrwalać znajomość nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku poprzez poznawanie znaczenia i pochodzenia nazw, np.: we wrześniu obserwując kwitnące wrzosy, w październiku – słuchając baśni „Jak to ze lnem było” i dowiadując się jak z lnu lecą paździerze, w listopadzie – obserwując listopadową przyrodę i poznając przysłowia ludowe: listopad liść opadł, w listopadzie goło w sadzie; w grudniu – obserwując pogodę i bawiąc się przy piosence „Jedzie grudzień po grudzie”, styczeń – słuchając Bajki o Starym i Nowym roku” i bawiąc się grą słów „tam gdzie nie sięga ludzki wzrok, styka się z rokiem rok…”… Każdy dzień, miesiąc niesie wiele możliwości poznawania otaczającej rzeczywistości.

– poznawać tradycje i zwyczaje roku polskiego, uczyć się piosenek ludowych, przysłów, uczestniczyć w wydarzeniach mających swoje źródło w ludowej tradycji, np. Andrzejki, Topienie Marzanny, wielkanocne zabawy z kogucikiem, Sobótka i poszukiwanie kwiatu paproci .

– rozwijać wrażliwość muzyczną dzieci,  np. przez słuchanie listopadowe „Preludium deszczowego”, czy grudniowe Scherza h moll op.20  Fryderyka Szopena z motywem kolędy „Lulajże Jezuniu”, utworu „Cztery pory roku” Vivaldiego, czy „Poranek” Griega;

– oglądać reprodukcje obrazów znanych malarzy, przedstawiających przyrodę w różnych porach roku, a także tworzyć prace plastyczne różnymi technikami, także w plenerze:

– poznawać polską literaturę dziecięcą, dawną i współczesną, opowiadającą o szacunku do przyrody, tradycji i człowieka, który jest jej częścią.

 • W ŚWIECIE EMOCJI Z FENKIEM” na podstawie serii książek „Przygody Fenka” – projekt edukacyjny

Projekt ma na celu m.in. aktywizowanie dzieci w kierunku rozumienia emocji, budowanie systemu wartości, wychowanie do wartości takich jak empatia, szacunek, wrażliwość, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, eliminowanie zachowań agresywnych. Polega na comiesięcznym zapoznaniu się z książką z serii „Przygody Fenka” przedstawiającą wartości lub emocje oraz realizacją zadań z nimi związanych.

 1. O cierpliwości – w październiku;
 2. O złości – w listopadzie;
 3. O wdzięczności – w grudniu;
 4. O strachu – w styczniu;
 5. O zazdrości – w lutym;
 6. O odpowiedzialności – w marcu;
 7. O szacunku – w kwietniu;
 8. O wzruszeniu – w maju.

O radości i koleżeństwie – każdego dnia …

 • NECIO.PL

  Necio.pl to projekt edukacyjny realizowany w grupie Jaworki,   poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet.

  Korzystając z serwisu Necio.pl, dzieci dowiedzą się, czym jest internet, jak komunikować się z innymi, używać poczty e-mail, wybierać bezpieczne strony www.

 • “ANGIELSKI JEST FUN – TASTYCZNY!” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

projekt – Angielski jest fun-tastyczny

– kierowany jest do placówek przedszkolnych i klas 1-3. Celem Projektu jest rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania, zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu nauczania.
Podczas trwania Projektu dzieci wraz z nauczycielem (koordynatorem projektu) będą wykonywać określone zadania i “wyzwania”.
Czas trwania Projektu: październik 2022 – maj 2023.

 • ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

– dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się naturalną aktywnością i ciekawością poznawczą, dlatego bardzo ważne jest by w tym okresie dostarczać im prawidłowych wzorców działań i zachowań.
Poprzez realizację programu chcemy wyposażyć  wychowanków w prawidłowe nawyki dbania o własne zdrowie poprzez racjonalne żywienie zgodne z zasadami „Piramidy zdrowia”, poprzez rozwijanie i propagowanie aktywności ruchowych, a także wdrożyć zasady dbania o bezpieczeństwo  swoje i rówieśników oraz umiejętność zapobiegania zagrożeniom.
Spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo innych, przykłady zajęć i zabaw, inscenizowanie sytuacji trudnych, odpowiednio przekazywane utwory literatury dziecięcej, zajęcia ruchowe, imprezy przedszkolne i inne aktywności posłużą kształtowaniu tych nawyków i postaw.

 

 

 

Skip to content

Zapoznaj się z informacjami odnośnie Polityki Prywatności i plików cookies. więcej informacji

1. Przedszkole Nr 3, przy ul. Jaworowej 4, 05-501 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
2. Przedszkole nr 3 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Przedszkola nr 3wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
4. Przedszkole nr 3 używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu nr 3 jest Pani Aneta Dziewanowska adres e-mail do kontaktu: aneta@gmail.com
8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce Polityka Prywatności

zamknij