Szanowni Rodzice,

informuję, że:

 • wprowadzono zmiany w zasadach dotyczących zwrotów nadpłaconej kwoty za wyżywienie (zmiany obowiązują we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piaseczno);
 • Rodzice zobowiązani są do zadeklarowania korzystania z wyżywienia w grudniu (ostatni miesiąc roku budżetowego);
 • druk deklaracji do pobrania na stronie internetowej lub w przedszkolu;
 • podpisaną deklarację należy złożyć do intendenta najpóźniej do 5 grudnia;
 • intendent naliczy należność za wyżywienie na podstawie deklaracji i pomniejszy o kwotę nadpłaconą w listopadzie;

Poniżej wyciąg z Zasad żywienia i wnoszenia opłat

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi. Zwrot nadpłaconej kwoty dokonywany jest w formie odpisu w następnym miesiącu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punktach 35, 36, 37.
 2. Zwrot nadpłaconej kwoty za korzystanie z wyżywienia w czerwcu, dla dzieci uczęszczających do przedszkola w kolejnym roku szkolnym, dokonywany jest w formie odpisu we wrześniu.
 3. Nie dokonuje się zwrotów nadpłaconej kwoty za korzystanie z wyżywienia w czerwcu/dotyczy tylko dzieci kończących edukację przedszkolną/ i grudniu /dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola/.
 4. W miesiącu czerwcu i grudniu podstawą do naliczenia opłaty za wyżywienie dziecka jest pisemnie deklarowana przez rodzica ilość dni, w których dziecko będzie korzystało z wyżywienia.
 5. Pisemną deklarację o ilości dni korzystania z wyżywienia w czerwcu i grudniu należy złożyć do 5 dnia ww. miesięcy.
 6. Zwrot nadpłaconej kwoty w ww. miesiącach możliwy tylko w sytuacji choroby dziecka trwającej dłużej niż tydzień, poświadczonej zaświadczeniem lekarskim.
 7. Nadpłacona kwota zostanie wykorzystana na zakup artykułów spożywczych wydanych dzieciom w formie rzeczowej.

DEKLAROWANE KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW W GRUDNIU 2019

Skip to content

Zapoznaj się z informacjami odnośnie Polityki Prywatności i plików cookies. więcej informacji

1. Przedszkole Nr 3, przy ul. Jaworowej 4, 05-501 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.
2. Przedszkole nr 3 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.
3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Przedszkola nr 3wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
4. Przedszkole nr 3 używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.
5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.
7. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu nr 3 jest Pani Aneta Dziewanowska adres e-mail do kontaktu: aneta@gmail.com
8. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce Polityka Prywatności

zamknij